FAQ

Što je Macro Converter?

Macro Converter je specijalno dizajnirana kogeneracijska peć – peć na biomasu s dodatnom funkcijom. Zahvaljujući sposobnosti da postiže visoke temperature, procesom pirolize, uspješno konvertira razne vrste otpadnih polimernih proizvoda (plastika, guma) u pirolitičko ulje, a istodobno zagrijava prostor. Riječ je o inovativnom i jedinstvenom uređaju koji u isto vrijeme ima trostruki učinak: pruža odgovor na pitanje samoodrživosti u kontekstu zagrijavanja prostora velikih površina, pomaže uklanjanju štetnog otpada iz okoliša i treće – ima mogućnost proizvodnje pirolitičkog ulja za daljnju upotrebu. Trostruka funkcija čini ga inovativnim i jedinstvenim na tržištu.

Koje su vrste goriva pogodne za Macro Converter?

Pogodne su sve vrste goriva bio podrijetla. To su primarno drva koja se koriste za ogrjev (bukva, hrast, grab i sva bjelogorica) kao i drva koja se ne koriste za ogrjev (bor, smreka, jela i sva crnogorica), poljoprivredni ostaci – kukuruzovina, koščice voćaka, ljuske orašastih plodova, ostaci grožđa i najkaloričniji ostatak: maslinova komina,  zatim drvni ostaci koje pronalazimo svuda oko nas (odbačeni namještaj, sanduci, palete, ostaci drvne građe nakon potresa, građevinska stolarija  i slično).

Za vrijeme generiranja topline, može se, no i ne mora vršiti pirolitički  postupak. On se vrši pirolizom ambalažne plastike iz kućanstva. Tada peć ima funkciju  uređaja  visoke energetske učinkovitosti uz proizvodnju energenata.

Kako Macro Converter pomaže očuvanju okoliša?

Macro Converter očuvanju okoliša pomaže obradom sakupljenog otpada, posebice plastičnih materijala. Prema postojećim podacima, u posljednjih deset godina proizvedeno je više plastike nego li tijekom cijelog stoljeća. Također, iako običnu vrećicu najčešće koristimo tek kraće vrijeme, u prirodi se ona razgrađuje i do 1000 godina. Uz pomoć Macro Convertera plastiku je moguće ukloniti iz prirode i konvertirati uz toplinsku energiju u pirolitičko ulje pogodno za daljnju upotrebu.

Je li korištenje Macro Convertera bez štetnih učinaka za okoliš?

Kao i kod svih uređaja koji zagrijavanje postižu izgaranjem različitih goriva i kod korištenja Macro Convertera dolazi do oslobađanja plina. Izgaranje  suhog drveta ne izaziva štetne utjecaje. Zapravo, njegovo je izgaranje manje štetno nego što je to proces razgradnje na otvorenom odnosno truljenje. Tijekom truljenja, generira se metan koji ima veći staklenički potencijal od ugljikovog oksida koji se oslobađa izgaranjem. Za vrijeme rada peći, kada ona vrši svoju osnovnu funkciju zagrijavanja prostora, istodobno se u posudi koju zovemo retorta rastapa i termalno razgrađuje plastika na visokoj temperaturi bez prisustva zraka. Proces izgaranja je automatiziran i pod kontrolom  lamda sonde i računala, a rezultat pirolitičkog  postupka su energenti: pirolitičko ulje (nazivaju ga i sintetski dizel, a čini ga mješavina raznih rafinerijskih proizvoda – benzina, mazuta, katrana…) i pirolitički plin te kruti ostatak, pirolitički ugljen. Opisanim procesom je iz okoliša uklonjena plastika, a prilikom izgaranja drvne bio mase,  sve su emisije dimnih plinova unutar zakonom propisanih uvjeta.

Za što se mogu koristiti energenti dobiveni korištenjem Macro Convertera?

Pirolitičko ulje može se koristiti direktno, odnosno bez daljnje prerade, kao nadomjestak lož ulju ili primjesa dizelu za robusne motore kao što su motor elektrogeneratora, traktora,  broda i slično. Uz daljnju obradu istog tog pirolitičkog ulja moguća je njegova druga primjena. Ulje se na daljnju obradu može dostaviti industriji (manjoj rafineriji). Takva kapilarna odnosno decentralizirana proizvodnja datira još iz prošlog stoljeća, a njene su prednosti brojne: manje zagađenja od velikih postrojenja, manji rizici ugroze za okoliš, samoodrživost, zarada za domaćinstvo i slično.

Koliko se energenata dobije prilikom procesuiranja plastike u Macro Converteru i kakva je korist za vlasnike Macro Convertera?

Korištenjem primjerice 20 kilograma (koliko stane u posudu – retortu) ambalažne plastike (plastične boce, vrećice i sl.) dobije se 14,5 litara pirolitičkog ulja, a u jednom danu zagrijavanja prostora do 1000 m2, u otprilike 12 sati, mogu se odraditi 2 ciklusa čime je rezultat 30 litara pirolitičkog ulja. Za jedan ciklus potrebno je 6 sati. Cijena takvog energenta treba biti sukladna cijeni sirove nafte na svjetskog tržištu.

Sezona grijanja obično obuhvaća 6 mjeseci odnosno 180 dana.  Uzmemo li u obzir da proizvodnja zbog raznih okolnosti neće trajati svih 180 dana te za računicu uzmemo okvirno 150 dana, vrijednosno bi za tu brojku ukupan prihod iznosio 43.500 kuna za domaćinstvo ili poslovni subjekt koji posjeduje Macro Converter.  Samo u Hrvatskoj godišnje se generira 390.500.000 kilograma otpadne plastike, od koje se može dobiti  292.875.000 litara pirolitičkog ulja.

Tko su idealni kupci Macro Convertera?

Idealni su kupci vlasnici kuća koji raspolažu prostorom za smještanje standardnog kontejnera od 20 stopa s peći i skladištem sječke što je 12m2, zatim srednja i mala poduzeća kao i sve institucije ili poslovni subjekti smješteni u objekte do 1000m2.

Koje su prednosti Macro Convertera?

Prije svega, riječ je o inovativnom proizvodu koji za razliku od sličnih peći na sječku jedini ima trostruku funkciju – osigurava jeftinu toplinsku energiju, pomaže okolišu i proizvodi energent. Cijene energenata iz godine u godinu rastu te bi samoodrživost trebala biti glavni cilj pojedinaca, ali i država. Velika je prednost Macro Convertera i činjenica da je posrijedi svojevrsni ekološki čarobni štapić koji na razini države pruža mogućnost subvenciniranja proizvodnje pirolitičkog ulja građanima i otkupljivanje energenta, a time i kontrolu tržišta te samodostatnost. Istodobno, iz okoliša uklanja plastiku koja je među vodećim zagađivačima.

U nastavku donosimo tablicu s prikazom raznih energenata kod potrošnje domaćinstva do 500m2.

 

Uobičajeno je za sličnu vrstu peći ostvariti povrat ukupne investicije u 4 do 6 godina. Korištenjem Macro Convertera povrat ukupne investicije događa se unutar 3 do 4 godine.

Valja istaknuti i da u ovom trenutku Macro Converter nema konkurenciju te da proizvod s istim funkcijama ne postoji na tržištu.  Čak i u slučaju pojave novih proizvoda inspiriranih Macro Converterom, prednost nam daju godine istraživanja i otklanjanja početničkih grešaka.

Kako je nastao Macro Converter?

Macro Converter nastao je s ciljem kreiranja proizvoda koji će pružiti energetsko učinkovito rješenje koje odgovara na pitanja problematike opskrbe energentima, postizanja samodrživosti te koji je u skladu s globalnim ciljevima nužnosti brige o okolišu i uklanjanja plastike iz okoliša. Cilj nam je bio proizvesti multifunkcionalan proizvod koji donosi uštedu i zeleniju budućnost za buduće generacije.

Imate dodatna pitanja?

Podijeli na