Naš proizvod

Pretvaramo otpad u energiju

Macro Converter

Macro Converter je specijalno dizajnirana kogeneracijska peć – peć na drva i drvenu sječku s dodatnom funkcijom.

Zahvaljujući sposobnosti da postiže visoke temperature, procesom pirolize, uspješno konvertira razne vrste otpadnih polimernih proizvoda (plastika, guma) u pirolitičko ulje, a istodobno zagrijava prostor.

Plastika se toplinski razgrađuje u spremniku koji nazivamo retorta bez kemijske reakcije s kisikom. Ukratko, ona se pirolizira, a ne izgara. Odvojeno od toga procesa vrši se grijanje na drva ili sječku što za okoliš ima povoljniji utjecaj. Drvna biomasa je održivi i obnovljivi izvor energije te se loženjem kvalitetnog drva, uz plansko obnavljanje šumskih površina, ne povećava emisija ugljikovog oksida jer je upravo ta količina potrebna za rast nove drvene biomase.

Korištenjem Macro Convertera rješavamo se plastike i ostalog otpada koji šteti prirodi te dobivamo energiju.

Imate još pitanja? Saznajte više.

Galerija

Želite sagraditi vlastitu peć? Kupite nacrte za izradu po pristupačnoj cijeni.

Podijeli na